Home

achter elke traan van verdriet

zit een glimlach van herinneringen

Elk overlijden brengt verdriet met zich mee, verdriet om het verlies, verdriet om het definitieve afscheid ...

Toch moeten op zo'n moment ook een aantal praktische zaken geregeld worden.

Wij hopen dat u van alle verdriet gespaard mag blijven, toch willen wij u, als het onvermijdelijk zich voordoet,

graag helpen om uw dierbare een waardig afscheid te geven, om u eerbiedig afscheid te laten nemen.


Ons Afscheidscentrum biedt u een deskundige, serene en discrete manier van begeleiden door

deze moeilijke periode met zorg en geborgenheid.

Dienstverlening is voor ons het fundament.


In deze tijden van verdriet kunt u met geruststellende gedachten afscheid nemen van uw dierbare,

wij verzorgen voor u de volledige uitvaart.

Alsook de rouwbloemen,  het rouwdrukwerk, de rouwmaaltijd, de overlijdensberichten, …


Wij stellen alles in het werk om iedereen op een heel persoonlijke manier te helpen.


Een garantie voor service en kwaliteit.
Wat doen bij een overlijden?


 • U neemt zo snel mogelijk telefonisch contact op

                  09 356 75 89    of    0475 68 25 21


 • Onmiddellijk worden de eerste dringende afspraken gemaakt


 • Waar en wanneer (op het moment dat u het wenst) de begrafenisondernemer langskomt


 • Praktische afspraken i.v.m. de overbrenging naar het Afscheidscentrum Destelbergen - Kalken - WichelenWaar kunnen wij voor zorgen?


 • Alle vereiste formaliteiten.


 • Verzorgde opbaring met gelegenheid tot groeten in Afscheidscentrum Gentier - Verstraeten.


 • Wij beschikken over 2 aula's voor 60 en 200 personen waar een afscheidsplechtigheid kan plaatsvinden.


 • Begeleiding bij kerkelijke en burgerlijke begrafenissen, ook met crematies. Tevens uitvaarten voor andere geloofsovertuigingen.


 • Professioneel rouwdrukwerk, met uitgebreide keuze en teksten, of volgens uw ideeën.


 • Ook het regelen van een troostreceptie in onze receptieruimte,

       of advies geven voor een traditionele rouwmaaltijd op een andere locatie in de buurt.


 • Bloemen
Wij staan steeds tot uw dienst voor informatie en steun Johan, Nicole, Britt en hun medewerkers


Haenhoutstraat 258

9070 Destelbergen

 

9080 Groot-Lochristi

 

Schriekstraat 6A

9270 Kalken - Laarne

 

9290 Overmere

Margote 56

9260 Groot-Wichelen

 

 info@afscheidscentrumgentier.be

09 356 75 89        0475 68 25 21